Projekt­ledning i samverkan

Vision & Affärsidé

Erfators kontorsbyggnad mot en himmel.

Erfators Vision & Affärsidé

På Erfator har vi höga ambitioner och starka värderingar som genomsyrar vårt dagliga arbete.

Vår vision är att skapa ett uthålligt samhälle i ständig utveckling, genom projektledning i samverkan.

Vår affärsidé är att erbjuda projekt-, bygg- och projekteringsledning inom affärsområdena bygg & fastighet, installation & energi samt infrastruktur & samhällsbyggnad. Med bred kompetens, helhetssyn och engagemang leder vi projekt på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt för att uppfylla kundens mål och förväntningar från idé till förvaltning.

En man sitter mittemot en kvinna vid ett bord. Han ler.

Vår värdegrund: ETTA

Vi som jobbar på Erfator har tillsammans arbetat fram en värdegrund som baseras på tron på individens förmåga och vilja att utvecklas. Ledorden är ENGAGEMANG, TRIVSEL, TRYGGHET och AFFÄRSMÄSSIGHET.

Vår vision är att vi ska vara kundens och medarbetarens första val. Värdegrunden leder oss i vårt dagliga arbete och sammanfattar hur vi vill agera mot alla vi möter i vårt jobb – våra kunder, samarbetspartners och kollegor.

Det som är lite extra finurligt med de här orden är att tillsammans så bildar deras begynnelsebokstäver ordet ETTA. Och förutom att ordet ETTA sammanfattar vår affärsidé om att vara kundens och medarbetarens första val, så har vi också gjort det lätt för oss att minnas vad det är vi faktiskt har kommit överens om. Vem vill inte vara nummer ett? Ingen hos oss iallafall. Det betyder att vår värdegrund inte ligger och dammar i en pärm på kontoret. Den präglar vårt sätt att arbeta och vara, varje dag. På ditt bygge, i projektmötet med konstruktörer, arkitekter och entreprenörer, och i samspelet med våra kollegor.