Projekt­ledning i samverkan

Om Erfator

30 års erfarenhet i branschen

Erfator grundades 1990 och är sedan 2002 ett helägt dotterbolag till Bravida Sverige AB. Vi erbjuder projekterings-, projekt- och byggledning¸ installationssamordning och kontrollansvarig (KA) enligt PBL inom affärsområdena bygg och fastighet, infrastruktur, installation och energi. Utöver dessa kompetenser har flera av våra medarbetare spetskompetens inom specifika nischer kopplade till våra kärnverksamhetsområden kommunal stadsutveckling och samhällsfastigheter.

Erfator har sedan starten haft en tyngdvikt åt offentliga beställare och vi har genom åren byggt upp en bred närvaro som beställarstöd åt ett stort antal av stor-Stockholms kommunala bolag, flertalet stadsdelsförvaltningar och statliga aktörer som Trafikverket, Swedavia, Svenska kraftnät, Sjöfartverket och Statens fastighetsverk.

Bland våra privata beställare återfinns bland annat de stora fastighetsbolagen, läkemedelsbolag och utvecklare av och datahallar.

En skolgård med grönska.

...och vi har bara börjat vår resa

Vår ambition framöver är att fortsätta bygga på vår projektportfölj med uppdrag som speglar Stockholmsregionens utveckling som en av Europas bästa platser att bo på och invånarnas behov av säker och hållbar infrastruktur, tillgängliga parker och torg, samt samhällsfastigheter för alla.

Vill du vara med på vår fortsatta resa? Kontakta oss så berättar vi mer.

Peter Julin på Erfator