Projekt­ledning i samverkan

Skolor & förskolor

Skolor & förskolor

Ett av våra viktigaste uppdrag som samhällsbyggare är att bidra till utvecklingen av trygga, kreativa och hälsosamma utbildningsmiljöer för barn och ungdomar.

Endast i Stockholm beräknas antalet elever i grundskolan öka med cirka 18 000 till år 2030 och ytterligare 28 000 till år 2040. Utöver att tillgodose det växande behovet av elevplatser genom hållbara ny-, om- och tillbyggnationer behöver vi samtidigt skapa förutsättningar för ett mer flexibelt och kostnadseffektivt nyttjande av lokalytor, samt nya sätt att bedriva undervisning på.

Erfator har en lång erfarenhet av planering, utformning och utveckling och skolor, förskolor, idrottsanläggningar och utemiljöer för barn och ungdomar. Våra skolbyggnadsprojekt sträcker sig från samtliga Stockholms stadsdelar till flertalet av huvudstadens kranskommuner. Med vår kunskap om hela projekt- och livscykeln för skolbyggnader och i nära samarbete med våra beställare och verksamheten tar vi fram innovativa helhetslösningar. Ett tydligt fokus ligger på att korta byggprocess- och produktionstiden för lärandemiljöerna, samtidigt som vi säkerställer att projekten uppfyller satta kvalitets-, miljö- och budgetmål.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa växtkraft för nästa generation!

Lär om vår erfarenhet av konceptet Framtidens Förskola

Bild inuti en skola