Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

KONCEPTET FRAMTIDENS FÖRSKOLA | NYPRODUKTION FÖRSKOLA

Behovet av förskoleplatser i Stockholm har ökat snabbt och för att kunna erbjuda stadens förskolebarn platser i den takt som behövs har SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB, som äger och förvaltar merparten av Stockholms stads skolor och förskolor, tagit fram en konceptförskola. Erfator är med och arbetar med utvecklingen av konceptet samt har all projektering- projekt- och byggledning av förskolorna.

Framtidens förskola | Nyproduktion förskola enligt koncept

Bild: SISAB

SISAB´s koncept Framtidens förskola är resultatet av mångårig erfarenhet av att bygga pedagogiska och energisnåla lokaler och ett lyckat samarbete mellan Stockholm stads många skickliga pedagoger. Konceptet består av tre storlekar; 5, 6 och 8 avdelningar där varje storlek alltid har en och samma planlösning men där gestaltning, gård och komplementsbyggnader ser olika ut för varje projekt.

Framtidens förskola | Nyproduktion förskola enligt koncept

Foto: Daniel Söder, Erfator

Syftet med konceptet är en enklare och snabbare projektprocess med finslipade lösningar där resultatet blir en byggnad av hög kvalitet till en kontrollerad kostnad. Både process- och byggtider kan kortas ner då man utgår från en typbyggnad med vissa fasta mått där bara mindre ändringar kan göras.

Framtidens förskola | Nyproduktion förskola enligt koncept

Foto:Daniel Söder, Erfator

Förskolans fasad anpassas sedan med hänsyn till omkringliggande villor och skolområde och efter områdets karaktär, och utemiljön med gård och lekutrustning anpassas till omgivningen och skräddarsys efter stadsdelarnas önskemål. En av fördelarna med Framtidens förskola är att de alternativ som finns är lätta att studera och det gör det enklare för stadsdelarna att välja en färdig lösning som passar deras behov.

Framtidens förskola | Nyproduktion förskola enligt koncept

Bild: Stockholms stad

Lokalerna innehåller pedagogiska lokaler såsom lekrum, allrum, vilrum, sagorum och torg eller atlejé. Utöver dessa finns även stödjande lokaler som är nödvändiga för verksamheten såsom personalrum, tillagningskök, fläktrum, korridorer, torkrum och groventré. Något som särskilt uppmärksammats med lokalerna är dess akustik, där man fokuserat mer på att utveckla akustiken i rummen för att dämpa buller vid källan i rummet, istället för att isolera rummen för att dämpa ljud från rummen bredvid. Barnen behöver därför inte höja sina röster.

Byggnaderna uppnår alla krav för miljöbyggnad nivå silver samt följer SISAB´s projekterings-anvisningar.

Framtidens förskola | Nyproduktion förskola enligt koncept

Bild: Stockholms stad