Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

PARKEN BERGTORPSKÄRRET

Parken Bergtorpskärret i Älvsjö i Stockholm har under en längre tid haft problem med dränkta vattenytor och uttjänt lekutrustning. Man har nu gjort en insats för att göra den mer attraktiv och klimatsmart där Erfator bistår med projekt- och byggledning.

Projektet innefattar tillskapande av ett klimatsmart dräneringssystem i form av vattenrening, där ett biokollager under gräsytan renar dagvattnet (regn) innan det går ut till Stockholm Vattens huvudledning för dagvatten. Gräsytorna utrustas med ett automatiskt bevattningssystem som på sikt kommer att minska behovet av drift och skötsel. Man anlägger också en damm med en träbro över, där olika typer av träd och växter ska skapa en ny biotop i parken.

Utöver den klimatinvesteringen genomförs en trygghetsinvestering i form av utökad belysning på flera ställen. En ny upplyst skatepark i betong med olika hinder, redskap och sittbänkar anläggs och den befintliga lekutrustningen byts delvis ut. För att öka tillgängligheten på flertalet ytor lägger man gummiasfalt. Även bollplanen får ett ansiktslyft samt kompletterande skymningsstyrd belysning.

Parken Bergtorpskärret

Bild: Stockholms stad

Parken Bergtorpskärret

Bild: Erfator Projektledning (Björn Herlin)