Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Kvarteret Apotekaren

Erfator stod för projekteringsledning och projektledning när Fabege byggde om 16 000 kvm till kontor och hyresrätter.

Projektet avslutades sommaren 2013. Från vårt besök på projektet:

“Kvarteret Apotekaren 22 på Norrmalm i Stockholm består av ett antal byggnader som är från olika tidsepoker, med det äldsta från tidigt 1900-tal. Fastigheten ägs av Fabege som i sin tur hyr ut lokaler till olika företag."

När en av de största tidigare hyresgästerna, Utbildningsradion flyttade ut tog Fabege ett beslut om att bygga om dessa lokaler för att sedan i etapper hyra ut och göra anpassningar för företag såsom Unibet, Företagarna, SOS Alarm med flera.

Ali Ranji är Fabeges projektchef på plats och Erfator har Mikael Kaarre samt Artur Utrata- Scholl som projektledare. Erfators uppdrag har varit att leda det omfattande utrednings- och programarbetet som har inneburit ett bashusprojekt vilket har omfattat en ny entré och trapphall, nya hissar och ett nytt installationssystem med kyla och ventilation för att klara av dagens och framtida krav på inomhusklimat . Parallellt med detta har hyresgästanpassningar skett efter det att lokalerna har hyrts ut.

Erfators roll i projektet är att leda hyresgästanpassningarna enligt avtal mellan hyresgästen och Fabege. Så snart kontrakten är skrivna med Fabege inleder Erfator arbetet med att forma lokalen efter hyresgästernas krav och önskemål. Samtidigt som hyresgästmöten sker pågår projekteringen av lokalerna för att sedan handla upp entreprenörer, bevaka produktionen och hyresgästernas ev. behov till förändringar och därefter leda projektet till inflyttning då förvaltningen på Fabege tar över kundansvaret.

En brun byggnad med många fönster.

När jag möter Mikael Kaarre är han i slutfasen av att anpassa en stor lokal till restaurang. I lokalen är det full aktivitet med elektriker, snickare och VVS tekniker som arbetar för att få restaurangen iordningställd. ”Vi har allt under kontroll och har gjort våra delar” säger Mikael Kaarre lugnt och kommunicerar med en av snickarna som meddelar att nu på sluttampen är tuff men att det såklart kommer att stå klart i tid.” Ibland vill hyresgästerna ha hjälp utöver det avtalade och då kan vi efter överenskommelse även erbjuda dessa tjänster” fortsätter Mikael och visar hur ingången, baren och den stora matdelen kommer att se ut. ”Samarbetet med Fabege fungerar bra”, säger Mikael Kaarre, vilket har inneburit att vi fått fortsatt förtroende gällande projektledning av nya anpassningar.

”Vi har haft 2-4 hyresgästanpassningar igång samtidigt under projektets gång” berättar Mikael Kaarre. Den första hyresgästen på plats var Björn Borgs huvudkontor, placerad i den byggnad som ursprungligen inhyste Stockholms elverk, ritad av arkitekten Ferdinand Boberg. Exempel på en annan hyresgäst är Aveqia, vilka anordnar matlagningsevent i sina nya lokaler. Storleken på bashusprojektet och hyresgästanpassningarna har som mest sysselsatt tre projektledare på heltid.”