Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

REFERENSPROJEKT KV. SANDER | NYBYGGNATION BORÄTTER SENIOR

Intill Tyresö centrum utvecklar JM en tomträtt som kommer att förvandlas till det nya kvarteret Sander, bestående av 63 lägenheter fördelade på två trapphus med garage i två våningar. Projektet pågår för fullt med förberedelse inför uppstart av markarbeten i början på 2022.

Illustration av bostadsrätt

Illustration: JM AB

Byggnaden ligger i suterräng med en högre liggande innergård skild från markplan och intilliggande gata. För att möjliggöra byggnadens läge ingår stora bergschaktarbeten med sprängning för att möjliggöra huskroppens läge och även stödmurar till bostadsrättsförening. Försiktig sprängning gäller eftersom fastigheten ligger i precis anslutning till närliggande bostadsrättsföreningar. I framkanten av byggnaden närmast lokalgatan har berget sjunkit undan så mycket att pålning krävs.

Stommen består av betongstomme av prefab med utfackningspartier av stål. Taket består av trätakstolar med takkassetter med ovanförliggande tätskiktsuppbyggnad av papp och delvis Sedumtak. Avfallshanteringen i den färdiga byggnaden kommer att anslutas till kommunal sopsugsanläggning och hela projektet miljömärks enligt Svanen.

Erfators uppdrag innefattar kontrollansvar enligt PBL och första planerade inflytt i Kv. Sander beräknas ske hösten 2023.

Illustration av bostadsrätt  Illustration av bostadsrätt

Illustration: JM AB