Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

ADOLFSBERGSSKOLAN | NYBYGGNATION SKOLA

Behovet av elevplatser ökar med varje år i Mariehäll i Bromma och 2018 startades därför Adolfsbergsskolan i en kontorsfastighet på Gårdsfogdevägen för den första årskullen. För att klara av det ökade elevantalet i området de närmaste åren har Adolfsbergsskolan behov av fler tillfälliga lokaler i väntan på en mer permanent skolkapacitet.

Hagaskolan

Bild: Enterprise Magazine

På en tomt längs Tegelbergsvägen, i anslutning till den befintliga skolan, har man beslutat att en skolbyggnad med kapacitet för 420 elever ska upprättas samt att ett idrottstält med tillhörande omklädningsrum kommer att etableras för att säkra idrottsundervisningen. Skolan skulle då få en total kapacitet på 720 elever i årskurserna F-6.

På tomten har två flerbostadshus från 40-talet fått rivas för att lämna plats åt de nya skolbyggnaderna, samt att en ny vändplan kommer att tillskapas där delar av Adolfsbergsvägen stängs av.

Skolbyggnaden kommer att innefatta fyra hemvister med fyra klasser i varje hemvist och totalt 16 klassrum, mottagningskök med kapacitet för skolans alla 720 elever samt diskmöjlighet, kompletterande funktioner såsom personalrum, kontorsrum för skolkurator och skolpsykolog, kontorsrum för skolledning, musiksal samt två slöjdsalar. I projektet ingår även att anpassa utemiljön till skolgårdsyta.

Erfator bistår på uppdrag av SISAB med projekterings- och projektledning där uppdraget innefattar rivning av de befintliga bostadsbyggnaderna, sanering av mark, grundläggning samt uppförande av byggnad, tält och skolgård.