Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Johannes skola | Ombyggnad ventilation samt verksamhetsanpassning skola

Johannes skola är en kommunal skola med ca 430 elever i årskurserna F-6 i Vasastan i Stockholm. I samband med ett ventilationsprojekt med stambyte på skolan har man utökat den befintliga matsalsytan och gjort den mer tillgänglig i form av hiss och utvändig ramp, tillskapat fler WC/RWC, förbättrat akustiken i korridorer samt tillgänglighetsanpassat skolans två byggnader efter dagens standard.

Johannes skola

Ombyggnationen skedde i tre etapper och under tiden för byggnationen har skolan internevakuerats och skolverksamheten har bedrivits i de delar som inte omfattades av respektive etapp. På grund av ombyggnationen av matsalen fick befintlig idrottshall byggas om till provisorisk matsal. Med anledning av dessa omständigheter fick man istället uppföra ett tillfälligt idrottstält för att tillgodose skolans behov av idrottslokaler.

Johannes skola är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum och detta innebar att särskild hänsyn till bygglagstiftningen har behövt tas under både projektering och produktion.

Erfators konsult anlitades som projektansvarig för detta uppdrag.