Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Gullingeparken | Upprustning av park

Gullingeparken ligger söder om butiksgalleriorna i Tensta centrum och i ett område där många rör sig till och från centrumets butiker och verksamheter. Den har emellertid upplevts som osäker av många och 2018 ansvarade Erfator för en upprustning av parken med syfte att öka säkerheten och den upplevda tryggheten för de boende i området.

Gullingeparken

Bild: Stockholms stad

I projektet har man gallrat naturmarken för att öppna upp torgytan så att den upplevs som mindre instängd, samt ökat den visuella kontakten mellan Gullingeparkens torg och Tensta kyrka. Det genomfördes även andra trygghetshöjande åtgärder som anläggning av ny belysning med jämnare och behagligare ljus. En ny lekplats anlades och man kompletterade parkens utrustning i form av nya bänkar, skräpkorgar, låga räcken och gräskantsskydd. Man tog även bort nedgångna räcken och stängsel.

I samband med upprustningen passade man även på att framhäva platsens fornminnen som består av sju stensättningar och som vittnar om Tenstas historia som befolkad långt före miljonprogrammen etablerades i området. Upprustningen var en del av Stockholms stads satsning ”Grönare Stockholm”.