Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

HELGÖ OMVANDLING

Projektet ska bygga och driftsätta VA för ca 350 villor i Helgö omvandlingsområde i tre etapper.

Helgö omvandling

Projektet Helgö omvandling är till hälften utbyggt. Projektet är indelat i fyra etapper varav den första är driftsatt och överlämnad till drift, den andra ska slutbesiktigas i oktober, och de två sista etapperna startar under hösten/vintern 2014.

De två sista etapperna färdigställs till sommaren 2016.