Vi förverkligar er förändring

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Mall of Scandinavia

November 2015 invigs Mall of Scandinavia i Solna. Nu förändras normen för hur shopping skall upplevas – här kombineras shopping, nöjen, restauranger, biograf och service på ett sätt som är unikt för den nordiska marknaden.

En vit byggnad med mycket ljus och skyltar - Mall of Scandinavia.

Wingårdh Arkitektkontor har skapat inredningsdesignen som inspirerats av de fyra elementen: vatten, vind, eld och jord. Mall of Scandinavia erbjuder 250 butiker och restauranger på totalt 300 000 m2 butiksyta. Här finns även 4 000 parkeringsplatser och Nordens modernaste biograf.

På uppdrag av Unibail Rodamco har Erfator Projektledning fått förtroendet att ansvara för installationsledningen samt som kontrollant för disciplinerna VVS, Styr, Sprinkler, EL; Tele/data/ säkerhet, Transport/hissar, Byggledning på betong/stomme och även som sakkunnig i tillgänglighet.