Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

BÄCKAHAGENS SKOLA | NYPRODUKTION EVAKUERINGSSKOLA

Söder om Stockholm i området Bandhagen - Högdalen ligger Bäckahagens skola, en kommunal skola för ca 700 elever i årskurserna F-9. Området kommer inom de kommande åren att se en omfattande befolkningsökning och därför har ett behov av utökat antal elevplatser uppstått. Som en lösning på detta ska Bäckahagens skola rustas upp i befintliga lokaler och byggas ut med ett nytt skolhus med matsal och kök, därtill ska skolgården renoveras. Detta kommer att ge en kapacitetsökning med ca 440 elevplatser.

Illustration av Bäckahagens skola

Bild: Illustration Liljewall

Under tiden som byggnationen sker kommer eleverna att evakueras i etapper till en evakueringsskola som byggs upp inom skolans område. Denna skolbyggnad har plats för åtta klassrum fördelat på två våningsplan och innehåller även grupprum och arbetsrum för personalen. Evakueringstiden är beräknad till 5-6 år. Erfators uppdrag i projektet var att bistå SISAB med projekterings-, projekt- och byggledning, samt KA enligt PBL.

Illustration av Bäckahagens skola

Bild: Illustration Liljewall