Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

FRÅN ÖDELÄGGANDE BRAND TILL SPIRANDE BLOMMOR – ERFATOR PROJEKTLEDER FÖRSKOLAN KAPRIFOL

Det nya året har börjat på bästa sätt för barnen i Hässelby som till terminsstarten i januari 2021 har kunnat inviga en nybyggd förskola, där de själva har varit med att ta fram och skapa byggnadens kreativa uttryck. Den nya förskolan Kaprifol består av åtta avdelningar och ersätter den tidigare förskolan Bikupan som efter en anlagd brand under pingsthelgen 2015 brann ned till grunden.

Byggnaden är framtagen enligt SISAB, det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholms koncept ”Framtidens förskola”, en generell byggnad som utvecklats efter verksamheternas behov och är byggd enligt bolagets projekteringsanvisningar. Verksamhetens specifika behov får sedan styra de invändiga detaljerna, medan de lokala förutsättningarna tillsammans med den omgivande bebyggelsen och stadsdelarnas önskemål avgör gestaltning och förskolans utvändiga utformning. Genom erfarenhetsåterföring drar man även nytta av värdefulla lärdomar från föregående projekt och man kortar samtidigt ned tiden från start till mål utan att tumma på kvalitets- och miljökrav.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg

Erfator har en lång erfarenhet av att utveckla attraktiva utbildningslokaler och i detta projekt har man bistått SISAB med specialistkompetens i projektering-, projekt- och byggledning. Projekteringen påbörjades 2018 och byggproduktionen som utfördes som en generalentreprenad gick av stapeln i mars 2019.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg

- Förskolan Kaprifol har varit ett roligt och varierande projekt där vi på Erfator har dragit nytta av vår breda kompetens inom förskole- och skolbyggnationer. Det känns även extra bra att vi genom en noggrann tids-, ekonomi- och kvalitetsstyrning har kunnat hålla budget och leverera enligt uppsatta mål, trots att vi fick byta ut den första entreprenören och genomföra en ny upphandling, säger projektledare Daniel Söder.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg