Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Stenmoskolan, Huddinge

Stenmoskolan är en enplansbyggnad i tegel från 1970-talet med cirka 200 elever i årskurserna F-3.

Om- och tillbyggnaden innefattar nya ventilationskanaler och fläktrum, utökade entrépartier, nytt storkök och ny planlösning av matsal samt energieffektivisering i form av byte av fönster och ytterdörrar. Stenmoskolan tillhör Fullerstas RO, Huddinge kommun.

Erfator håller i projektering och produktion, från starten i januari 2014 fram till färdigställande som beräknas till hösten 2015.

Stenmoskolan