Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

KVARTERET SKEPPSHANDEL- HAMMARBY GÅRD

Projektet var placerat intill Hammarby Sjö och Hammarbyverket i Södra Hammarbyhamnen. Det är ett av de ytterst placerade kvarteren i utbyggnaden av Hammarby Sjöstad . Byggnaden utformades med en stram utsida med ljusa putsade fasader, i samklang med omgivande kvarter, vilket kvalitets och förvaltningsprogrammet i Hammarby Sjöstad kräver, och en mer intim insida med träbeklädda ytor mot gårdar.

Hammarby Sjöstad

Från projektpresentationen:

Halva tomten har avyttrats till Oscar Properties som kommer att bygga ca 170 bostadsrätter med inflyttning 2014 i 7 huskroppar. På Fabeges del byggs ca 26 500 kvm BTA innehållandes 230 hotellrum, 40 hotellägenheter, ICA Supermarket, en pub och kontorslokaler åt bl a Bengt Dahlgrens AB. I de två källarplanen kommer det att finnas ca 280 parkeringsplatser. Projektet ska vara klart och inflyttat till halvårsskiftet 2014.

Erfator har haft en projektledare och två byggledare på plats.

När Erfator kom in i projektet var uppdraget att leda projekteringsarbetet för bygglov och handlingar för upphandling av totalentreprenaden. Efter att In3prenör upphandlats som totalentreprenör såg Erfators uppdrag annorlunda ut. I det här projektet valde man samarbetsformen partnering vilket innebär att totalentreprenörens organisation och representanter för fastighetsägaren arbetade tillsammans för att få ett så ekonomiskt gynnsamt projekt som möjligt som i slutändan gynnar hyresvärdens kund, hyresgästen.

Rent praktiskt arbetade en av byggledarna med byggledning av schaktarbeten, stomme, yttertak och fasad medan den andre höll kontakt med myndigheter och arbetade med de ekonomiska delarna av projektet, och i ett senare skede kom att byggleda inredning och hyresgästanpassningar. Projektledaren Michael Lundblad hade den direkta kontakten med hyresgästerna samt rapporterade till Fabege.

Mer information hittas på Hammarby Sjöstads informationssida.