Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

FÖRSKOLA SULVÄGEN | NYPRODUKTION FÖRSKOLA

På Sulvägen 62 i Hägersten söder om Stockholm planeras en ny förskola som ska ersätta den befintliga förskolan Skogsgläntan. Då utbyggnaden av bostäder i området ökar kraftigt och flera tillfälliga bygglov för förskolor löper ut inom de närmsta åren bedöms behovet av en förskola i området vara stort.

Förskola Sulvägen

Illustration: SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB

Den nuvarande förskolan har stått tom sedan årskiftet 2019/2020 och har bedömts som tekniskt uttjänt. Den har nu rivits för att ge plats åt en ny förskolebyggnad. Skolan kommer att ha plats för fyra avdelningar och totalt 72 barn, och byggas enligt konceptet ”SISAB UPP”. Konceptet innebär att små och tekniskt uttjänta förskolor ersätts med nya prefabricerade förskolebyggnader i trä på relativt kort tid och till en relativt låg projektkostnad. Förskolan byggs upp med prefabricerade byggelement, så kallade moduler. Eftersom stora delar av byggnationen sker i fabrik kan entreprenadtiden hållas förhållandevis kort och långa evakueringstider kan undvikas. Byggnaderna är utformade för att tillgodose både verksamhetens behov samt att uppfylla SISAB:s anvisningar och gällande regelverk.

Den nya förskolebyggnaden kommer att bestå av ett plan med två sammansatta huskroppar i 90-graders vinkel. Gestaltningen av byggnaden blir ett rutnätsmönster av cembritplattor i en kulör som passar in i omgivande miljö. Taket är av modellen sadeltak och beklätt med svart plåt.

Även förskolegården kommer att iordningsställas för att ge barnen en bra och pedagogisk miljö att leka i och målet är att bevara så mycket träd och naturmark på tomten som möjligt.

Erfator är med under hela projektet, från start med rivning och markförberedande åtgärder till överlämnande av förskolan till verksamheten, och ansvarar för projektering, projektledning och byggledning.

Förskolan planeras stå klar till årsskiftet 2021/2022.