Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Förskola Odd Fellowvägen | Nybyggnation förskola

Projektet avser nybyggnation av en förskola med åtta avdelningar och ett tillagningskök i stadsdelen Bredäng, i Söderort inom Stockholms kommun. Förskolan byggs enligt konceptet ”Framtidens Förskola” och ersätter en befintlig förskola på samma fastighet som har uppnått sin tekniska livslängd och är i dåligt skick.

Illustration av ett förskolebyggprojekt

I samband med projektet utökas också tomträtten med en ny fastighetsbildning vilket möjliggör mer friyta för barnen och skapar ännu bättre förutsättningar till spring, lek, att utforska naturen samt den pedagogiska verksamheten.

En viktig aspekt gällande den nya förskolan och tillhörande komplementbyggnaders gestaltning är att de måste harmoniera med den intilliggande fastigheten Jakobsbergs Gård som härstammar från 1700-talets mitt. Den gamla herrgården har ett högt kulturhistoriskt värde och anor som sträcker sig tillbaka till 1600-talet då det från början låg ett torp på platsen, som tillhörde Sätra gård.

Erfators uppdrag i projektet innefattar projekterings-, projekt- och byggledning. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2026.