Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

PANNTOPPEN, KV ÅLEN 3

Huge Fastigheter bygger om Panntoppen.

På Klockarvägen 5-7 (Kvarteret Ålen 3) i Huddinge ligger Panntoppen, en gammal panncentral, som ska byggas om till kontor åt Socialtjänstens missbruksenhet inom Huddinge Kommun.

Arbetet påbörjades i juni 2014 och ska stå klart i februari 2015. Eraftor har i uppdrag att bildra med projekterings- och projektledning samt tillgänglighetssakkunnig för att färdigställa nya verksamhetslokalerna inom Panntoppen.

Generalentreprenör: Peab Sverige AB

En byggarbetsplats med containrar, på dem finns skyltar: PEAB & Erfator.