Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Cytiva medicin- och läkemedelsanläggning | Kontors- och verksamhetsanpassning

Cytiva (tidigare en del av GE Healthcare Life Sciences) är ett globalt medicin- och läkemedelsbolag som levererar lösningar och tjänster för diagnos, behandling, övervakning av patienter samt tillverkning av bioläkemedel. En av bolagets Life-Science industrianläggningar ligger i Uppsala och här arbetar ca 1 200 personer. Erfator driver just nu flertalet olika pågående projekt på anläggningen, bl.a. kontorsanpassningar och effektiviseringar av kontorsytor för sex olika avdelningar inom CPU-enheten (Cemical Production Uppsala). De sex separata projekten genomförs under pågående verksamhet.

Industri lokal

Bild: MedTech Magazine

Cytivas anläggning i Uppsala befinner sig i en mycket expansiv fas och för att tillgodose det växande kapacitetsbehovet uppförs även 30 kontorsmoduler som kommer att ge 80 nya kontorsplatser. Modulerna innehåller utöver kontorsplatser, toaletter, mötesrum, pentryn och inför etableringen genomförs förberedande grundläggnings- och ledningsarbeten.

Ett annat pågående projektledningsuppdrag som Erfator ansvarar för på Cytiva är anpassningen av ett våningsplan i en av byggnaderna för att effektivisera kontors- och laboratorielokaler. Erfator har även gjort en sammanställning av behov och önskemål från verksamheterna och tagit fram förstudier och övrigt underlag för olika investeringsbeslut avseende andra om- och tillbyggnader på industrifastigheten. Därtill har man även projektlett en förstudie och utredning för att fastställa omfattningen av ett fönsterbyte, samt ansvarar även för genomförandet av själva produktionen.

Byggnad med statu framför

Bild: Cytiva