Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

MÄLARPROJEKTET | DELPROJEKT FARLED

Mälarprojektet har till syfte att förbättra framkomligheten, samt öka kapaciteten och säkerheten i farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren. Med en förbättrad infrastruktur på Mälaren kommer hamnarna kunna ta emot längre och bredare fartyg och den hårt trafikerade järnvägen och vägnätet kommer kunna avlastas.

För att anpassa Södertälje sluss och kanal till modernt tonnage breddas och muddras kanalen och slussen byggs om och förlängs. Muddringsarbetena Mälarens farleder planeras genomföras under 2022/ 2023. Utöver åtgärderna för en säkrare och mer tillgänglig sjöfart rustar även Sjöfartsverket upp promenadstråken längsmed Södertälje kanal för göra dem mer attraktiva och tillgängliga.

Tre byggarbetare, en kvinna och två män tittar in i kameran och ler.

Erfators uppdrag avser delprojekt Farled, där Johan Semberg, Kristin Sjögren och Fotios Stathis innehar rollerna som byggledare, projektledare och projektingenjör.

Tre byggarbetare, tittar på en byggnad. Bild tagen bakifrån.

Se Sjöfartverkets film om Mälarprojektet.