Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

EKEBERGABACKENS FÖRSKOLA | NYBYGGNATION FÖRSKOLA

På grund av planerad nybyggnation i området vid Drevvikens strand i Farsta söder om Stockholm har man beslutat att bygga en förskola med sex avdelningar på Ekebergabacken 40 vid Perstorpsparken. Den förskola, som tidigare låg på samma adress och hade fyra avdelningar – tre avdelningar i en byggnad och en avdelning i paviljong, har rivits samt avvecklats.

Framtidens förskola Ekebergabacken

Illustration: SISAB/Niras Arkitekter

Den nya förskolan kommer att byggas enligt Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB:s) koncept Framtidens förskola vilket innebär att skolan byggs enligt en sedan tidigare framarbetad mall, som har en fast planlösning och stomlösning, men där gestaltningen anpassas efter omkringliggande område och utemiljön. Förskolan ska erbjuda en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Syftet med konceptet är en enklare och snabbare projektprocess med finslipade lösningar där resultatet blir en byggnad av hög kvalitet till en billigare framtagningskostnad.

Den nya förskolan kommer placeras strax söder om den föregående förskolebyggnaden för att möjliggöra en så stor, plan förskolegård som möjligt. Förskolan kommer att byggas i två plan, med plats för sex avdelningar och 110 barn. Den inrymmer förutom allrum för avdelningarna även ett tillagningskök, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Fasaden till skolan föreslås utföras i cementfiberskivor i en varmgrå kulör och taket blir ett svagt lutande sadeltak i samma kulör. Fönster och entréer föreslås få en kontrasterande färg som ger byggnaden identitet. Byggnaden ska uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Utemiljön byggs med tanke på att ge barnen en utmanande lärande lek. På den 3 600 m2 stora gården kommer man att spara naturmark och träd i så stor utsträckning som möjligt, bland annat många stora ekar. Man kommer även uppföra komplementbyggnader på gården i trä.

Erfators uppdrag i projektet innefattar projektledning genom hela projektet samt byggledning.