Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

KVV8 Biokraftvärmeverk

År 2016 invigdes ett nytt biokraftvärmeverk vid Värtaverket i Hjorthagen, Stockholm. Kraftvärmeverket är inte bara Sveriges största energianläggning för biobränslen, utan även världens största biokraftvärmeverk i stadsmiljö.

I biokraftverket omvandlas restprodukter som flis, grenar, toppar och kvistar från skogsindustrin till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av 190 000 normalstora lägenheter i Stockholm. Max ångeffekt är 375 MW och max eleffekt är 140 MW.

Totalt beräknas kraftvärmeverket minska de globala koldioxidutsläppen med 650 000 ton per år, och för Stockholms del minska utsläppen med 126 000 ton per år.

Erfators uppdrag innefattade att byggleda stomkompletteringen av el- och turbinbyggnaden i det nya biokraftvärmeverket.

En tegelfärgad skolbyggnad.

Bild: JM Entreprenad.

Projektet nominerades som en av tio byggnader till Årets Stockholmsbyggnad 2018 med motivationen;

"En tydlig arkitektonisk ambition i att gestalta en teknikbyggnad i urban miljö. Byggnaden har lyckats att effektivt utnyttja en svår och trång plats. Projektet tar hand om en komplicerad anläggning som känns väl förankrad i området och ger ett samlat och lugnt intryck samtidigt som det har stark identitet”.