Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

MÄLARBANAN ETAPP 1

Trafikverket bygger ut Mälarbanan, projektstart maj 2013 och beräknas vara klart i december 2016.

Mälarbanan

Bengt Jansson, Erfator, är entreprenadledare inom Mark och Anläggning för Barkarby station vid bygget av etapp 1, Mälarbanan.

Projektet är ett samverkansprojekt nivå 2, där man bygger om nuvarande två järnvägsspår till fyra.

Under året görs flera trafikavstängningar för både provisorier och färdiga anläggningar, däremellan utförs byggande som inte är trafiknära(riskområden). Målet är att hela Mälarbanan, etapp 1, tas i bruk. Trafikverket äger tomten för banvallen.