Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Farsta brygga | NYPRODUKTION

Vid Farsta gård söder om Stockholm har parkområdet mellan Rödkindavägen och Farstanäsbron vid sjön Magelungen utvecklats till en stadsdelspark. Mellan 2019 och 2020 genomfördes flertalet åtgärder i parken och som en andra del av utvecklingsprojektet har Erfator ansvarat för byggledningen av en ny och inbjudande sittbrygga.

Brygga

Den nya sittbryggan i trä är 20 meter lång och ersätter en 12 meter utsliten brygga som låg på samma plats. Både uttjänt teknisk livslängd och bristande tillgänglighet föranledde rivningsbeslutet och den nya bryggan har förankrats med träpålar ner i sjöbotten för ökad stabilitet och gjorts högre för att klara stadens tillgänglighetskrav.

Bryggan har en rundad form och är utrustad med sittbänkar i trä och stålräcke. Den är även 50 kvadratmeter rymligare än sin föregångare, vilket gör det lättare för allmänheten att hålla avstånd. I samband med projektet tillskapade man också en bevattningsbrunn, där vatten tas in från sjön för att sedan användas för bevattning av parken.

Några av utmaningarna i projektet var is under vintertid och att det krävdes åtskilliga anpassningar av konstruktionen för att hitta en optimal lösning. Tidplanen kunde emellertid hållas och sittbryggan invigdes av Erfators ansvarige byggledare och representanter från Trafikkontoret i juni 2021.

Brygga