Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Lerkrogsparken | Stadspark

Älvsjö stadsdelsförvaltning startade 2017 en upprustning av Lerkrogsparken i Älvsjö med målsättning att skapa en vacker, tillgänglig och trygg stadspark med en tydlig koppling till Älvsjö torg.

I projektet hade trygghetsaspekten och att tillse bra belysning och god överblick i parken en hög prioritet såväl de boende i området som den lokala polisen. Ytterligare ett fokusområde var att skydda de gamla ekar som växte i parken och skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

Projektet innefattade en helt ny disposition och markplanering, samt breddning av befintliga gångstråk. Därtill utformades den anlagda delen av parken med nya växt-, blomster- och trädplanteringar. Parken utrustades även med ett vattenspel för barn, som samtidigt fungerar som en vattenresurs för fåglar och insekter. För att skapa en levande och inbjudande park valdes växter och träd som blommar under olika tider på året.

Erfators uppdrag omfattade projektledning.

En ritning av en park, med linjer och färger.

Bild: Total Arkitektur och Urbanism AB.