Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Uppsala Centralstation

Befintligt stationshus byggdes i mitten av 1800 talet och har under åren blivit för litet och är dåligt anpassat till dagens krav på service och resenärsmängd.

Resecentrumprojektet startades med ett samarbetsavtal mellan Uppsala kommun, dåvarande Banverket och SJ fastigheter i syfte att utveckla Uppsala stationsområde till ett högklassigt, effektivt och lättillgängligt resecentrum med god resandeservice. En detaljplan antogs som medgav en ny terminalbyggnad i anslutning till befintligt stationshus. För att skapa plats för ny terminal revs cirka 30 meter av befintlig stationsbyggnad söderut.

Det befintliga stationshuset renoverades under åren 2010-2012 efter det att den nya terminalbyggnaden tagits i bruk för resenärstrafik under 2010. Projektering och renovering av befintligt stationshus var omfattande på grund av behov av sanering av hussvamp samt byggnadens centrala läge samt kulturvärde. Stationshuset inrymmer idag 2 restauranger samt kontor. Den nya terminalbyggnaden blev högst rankad av alla 32 stationer i Jernhusens NRI undersökning under maj 2010, och dagligen passerar ca 35 000 personer genom byggnaden.

Uppsala centralstation, gamla byggnaden och nya.

Erfators uppdrag i projektet var projekteringsledning och projekt- och byggledning samt installationssamordning. Erfator hade kontinuerligt ett flertal resurser i projektet som pågick mellan 2008 – 2012. Uppdraget omfattade allt från tidigt programskede fram till överlämnade av relationshandlingar och slutbevis. Projektets komplexitet var mycket hög då byggnation har utförts med full drift av spårtrafiken. God samverkan och samprojektering i gränssnitt var en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Arbetet skedde i mycket nära samarbete med Uppsala kommun, Länsstyrelsen, Banverket och utvalda specialister på kulturhistoriska byggnader och dess byggnadsteknik.