Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Edboskolan

Edboskolan ligger i Östra Skogås på gränsen mellan Skogås och Trångsund i Stockholm. Skolan har 650 elever och är en F-6-skola med integrerad skolbarnsomsorg.

Erfator fick i uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter att projektleda en förstudie för om- och tillbyggnad av skolan, samt för upprustning av utemiljö. Uppdraget innefattade samtliga faser, såsom projektering, markköp inklusive lantmäteriförrättning, upphandling och genomförande.

En tegelfärgad skolbyggnad.

Bild: Huddinge Samhällsfastigheter AB.