Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Hässelby villastads skola | ombyggnation och underhåll av skola

Hässelby Villastads skola ska bli större genom att en gammal tandläkarlokal görs om till utbildningslokaler. Ett antal underhållsåtgärder kommer också samtidigt att genomföras i skolans lokaler.

Hasselby Villastad skola. Foto: hasselby.com

Hässelby Villastads skola är en kommunal grundskola med ca 1000 elever i årskurserna F-9 och ligger i ett bostadsområde i Hässelby. Skolans huvudbyggnad är från 1912 men de två byggnader, Hus A och Hus B, som omfattades av projektet är de två största byggnaderna på skolan och från sent 1960-tal.

Erfators uppdrag i projektet omfattade projekterings-, projekt- och byggledning för det underhåll och de verksamhetsanpassningar som utförts på skolan. Projektets syfte var att genomföra en rad underhållsåtgärder och i samband med att hus B evakueras har man passat på att verksamhetsanpassa vissa delar för att öka skolans kapacitet.

De underhållsåtgärder som genomförts på skolan är att fönster och entrépartier bytts ut och energiglas satts in i Hus A och B. Man fick även lösa den fuktproblematik som uppstått vid ett antal fönster på grund av tidigare felmonterade fönster och plåt. Fönsterbröstningarna har byggts om och isolerats bättre och omfattande asbestsanering har gjorts. Man har också bytt ut fasadplåt, värmesystem och data- och elanläggningen.

Mellan Hus A och Hus B går en inglasad korridor som sammanbinder huskropparna, och som har renoverats och isolerats. I Hus B har en ny ventilationsvåning byggts till och samtliga ytskikt, golv, väggar och tak har renoverats invändigt. Man har även sett över brand, akustik och tillgänglighet för att uppfylla modern standard.

De verksamhetsanpassningar som utförts är att iordningställa lokaler till utbildningslokaler på plan 900 i Hus B, som stått tomma i ett antal år efter att en tandläkarmottagning flyttat ut. På plan 100 och 200 har man gjort om planlösningen för att ge plats åt fler fullstora klassrum med tillhörande grupprum. Detta har möjliggjort för skolan att ta emot ca 80 fler elever än tidigare.

Hässelby villastad skola. Foto: Stockholm stad

Projektet har genomförts i två etapper där lokalerna har evakuerats under byggnationen men verksamheten har pågått som vanligt i övriga byggnader, vilket har ställt stora krav på säkerhetsplanering och säkerhetsarbete.