Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Tyresö Aquarena

Vi ledde projektet och hade även hand om installationssamordning på Stockholms nyaste äventyrsbad.

Tyresö Aquarenas

Erfators projektledare Jan Thorsén har fungerat som installationssamordnare, länken mellan byggentreprenören NCC, Anjobygg och Bravidas olika funktioner EL, VVS och luft. Det har varit ett ”trevligt, rent och snyggt bygge” som han uttrycker det och allt har flutit på i stort sett bra. Erfator har även Max Säfstrand på plats som Projektchef.

Från början var det tänkt att man skulle bygga badanläggningen i Tyresö före den likadana i Sollefteå men det blev tvärtom. Så nu finns redan en färdig badanläggning i Sollefteå där det mesta känns igen i Tyresös nya badanläggning.

Så här berättade Jan under projektets gång:

”I början var vi delaktiga vid utsättning av alla genomföringar så dom kommer enligt handlingarna” berättar Jan Thorsén när vi går runt och tittar på alla utrymmen under markytan. Erfator har varit med hela vägen med en installationssamordnare och en projektchef. ”Mycket idéer kommer allteftersom” fortsätter Jan och passar på att kontrollera att ingen snö kommer ner i ventilationstrumman. Idéer och lösningar som uppkommer kommer oftast från ”bygg” och sen ska det några varv runt innan det realiseras. Viktigt att vår projektledare från Erfator kan vara flexibel och lösa situationer. Viktigt också är att man har stor social kompetens och kan prata med både hantverkarna och beställarna så att allt flyter på.

Jan känner att det har funkat bra och känner sig nöjd med Erfators insats. Att Jan är insatt i allt och vill ha ett finger med överallt märks också när vi går runt och tittar på det nästan färdiga bygget. Han upptäcker att det är lite svalt i stora simhallen och måste genast se varför, han ser att en dörrstängare är defekt och blir påvisad att en branddeckare satt lite nära bastun vilket han sen kontrollerar med arbetsledarna för de olika funktionerna. Det ringer titt som tätt i telefonen och med sitt vanliga lugn ser han till att hantera det som kommer upp.

För mer information besök Tyresö Aquarenas hemsida.