Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

REFERENSPROJEKT KV. SOLVEIG | NYBYGGNATION BOSTADSRÄTTER

I stadsdelen Älvsjöstaden utvecklar JM en ny tomträtt som förvandlas till det nya kvarteret Solveig, bestående av 119 lägenheter fördelat på fyra trapphus, med tillhörande garage i två plan. Kvarteret Solveig ligger i anslutning till de redan färdigställda kvarteren Solstrålen och Soluret och beräknad inflytt sker hösten 2024.

Illustration av bostadsrätt

Illustration: JM AB

Byggnaden består av två huskroppar med en total yta på 12 000 m2, en kontorslokal i bottenplan och ett garage med plats för 71 bilar. De båda huskropparna sluter sig kring en gemensam innergård som är upphöjd från gatuplanet och angränsar till Solbergaskogens ekbackar strax norr om fastigheten. Kvarteret Solveig ligger även ett stenkast från restauranger, butiker, kommunikationer, en nybyggd förskola och en nyligen ombyggd grundskola.

Stommen består av både platsgjuten betongstomme och prefab betongstomme. Utfackningspartier består av stålpelare med utfackningspartier i trä. Taket består av trätakstolar med takkassetter med ovanförliggande tätskiktsuppbyggnad av papp och delvis sedumtak. Byggnaderna i kvarteret Solveig ansluts till en sopsugsanläggning som färdigställdes i samband med att första kvarteret, Solstrålen stod färdigbyggt och som betjänar samtliga intilliggande kvarter. Hela projektet miljömärks enligt Svanen.

Erfators uppdrag i projektet innefattar kontrollansvar enligt PBL.

Illustration av bostadsrätt  Illustration av bostadsrätt

Illustration: JM AB