Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Ställverk FT31 Ekudden

Stockholmsregionens elberoende ökar och elnätet måste förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Som ett led i detta arbete har Svenska kraftnät tillsammans med Vattenfall och Ellevio initierat projektet Stockholms Ström, där man med nya stationer och elförbindelser skapar en helt ny struktur för Stockholms elnät

Ett av de totalt femtio delprojekt som genomförs inom ramen för Stockholms Ström är en ny ca 10 km lång transmissionsnätsledning för 400 kV mellan den befintliga stationen Ekudden i Huddinge och en planerad ny station i Snösätra, Stockholms kommun. Snösätra–Ekudden utgör även den fjärde etappen av högspänningsförbindelsen City Link för stamnätet, som binder samman norra och södra Stockholmsområdet - från Upplands Väsby i norr till Huddinge i söder.

Erfators uppdrag innefattar löpande kontroll av markarbeten, betongkonstruktioner och byggnader mot bygghandlingar och tekniska riktlinjer. Dokumentering, rapportering och granskning av entreprenörens konstruktionshandlingar, samt kontroll och beräkning av ÄTA-arbeten. Deltagande vid byggmöten och säkerställande av arbetsmiljö- och miljökrav.

Karta i turkos färg. Karta i turkos färg.