Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

VINGÅKERSVÄGEN, FRAMTIDENS FÖRSKOLA | NYPRODUKTION FÖRSKOLA

På Vingåkersvägen i Örby har SISAB fått i uppdrag att bygga en ny modern Framtidens förskola på 1 120 m2 BRA med kapacitet för 108 barn. Den nya förskolan ersätter den tidigare mindre förskolan som låg inom samma tomträtt. Förskolan har byggts i två plan med hiss och inrymmer totalt sex avdelningar utöver ett tillagningskök, utrymmen som torg/ateljé, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Byggnaden är certifierad enligt miljöbyggnad silver och är försedd med bergvärme och frikyla.

Vingåkersvägen förskola

Foto: Daniel Söder, Erfator

SISAB´s koncept Framtidens förskola är resultatet av mångårig erfarenhet av att bygga pedagogiska och energisnåla lokaler och ett lyckat samarbete mellan Stockholm stads många skickliga pedagoger. Konceptet består av tre storlekar; 5, 6 och 8 avdelningar där alla har en fast planlösning, likadan stomlösning men olika gestaltning. Byggnaderna certifieras enligt miljöbyggnad nivå silver samt följer SISAB´s projekteringsanvisningar.

Syftet med konceptet är en enklare och snabbare projektprocess med finslipade lösningar där resultatet blir en byggnad av hög kvalitet till en kontrollerad kostnad. Förskolans fasad anpassas med hänsyn till omkringliggande villor och skolområde och efter områdets karaktär, och utemiljön skräddarsys efter stadsdelarnas önskemål.

Vingåkersvägen förskola

Foto:Daniel Söder, Erfator

Fasaden kläs med Cembritskivor som är en gulskimrande platta med ett ytskikt som påminner om sten eller tegel. Skivorna placeras omlott för att ge ett livfullt skuggspel och samspelar med omkringliggande tegelbyggnader, både i färg och form. Mitt emot förskolan ligger Örbyskolan. Den enhetliga färgsättningen är en koppling till den gamla skolans varmröda och putsade tegelfasad.

Vingåkersvägen förskola

Foto: Daniel Söder, Erfator

Utvändigt har gården på 2 502 m2 iordningsställts för att ge barnen en bra pedagogisk lekmiljö och har utrustats med nya komplementsbyggnader såsom förråd och barnvagnstak.

Erfator har på uppdrag av SISAB bistått med projekterings-, projekt- och byggledare samt BIM-samordnare och har drivit projektet i alla dess skeden.