Projekt­ledning i samverkan

Datacenter

Datacenter

Eraftor erbjuder teknisk kompetens inom projektering, byggnation, underhåll och renovering av datacenter, datahallar, serverrum och annan verksamhetskritisk teknisk infrastruktur.

Våra genomförda uppdrag inom området sträcker sig från projekt för olika svenska myndigheter till privata aktörer som bl.a. uppförandet av Facebooks datahall i Luleå och flertalet aktuella datahallsetableringar i Stockholm och Mälardalen.

Erfators konsulter inom området är vana att arbeta snabbrörligt och att leda komplexa projekt av internationell karaktär där samarbete och kommunikation är vitala delar för projektets framgång och leverans. Utöver att säkerställa högsta krav på sekretess, säkerhet och renhet på byggarbetsplatsen hjälper de även våra kunder att optimera projektet utifrån ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv.

Vårt primära tjänsteutbud omfattar:

  • Mark- och anläggningsarbeten
  • Ledningssamordning
  • Projekteringsledning
  • Upphandlingsstöd och samordning av myndighetskontakter och tillstånd
  • Bygg- och projektledning
  • Installationsledning och samordning av kraftförsörjning inkl. UPS och generatorer, kyla, brandskydd, skalskydd, larm, övervakning etc.
  • Miljöprestanda och energioptimering
  • Underhåll och renoveringar

Vårt erbjudande inom datacenter, datahallar och annan verksamhetskritisk teknisk infrastruktur kan skräddarsys efter kundens behov och specifika krav. Med ett starkt ägarbolag i Bravida Sverige AB är Erfator en stabil och kunskapsintensiv samarbetspartner som hjälper dig som kund att finna den långsiktigt bästa lösningen, i projektets samtliga skeden.

Datarum med en gång.

Några kunder tycker till

Du kanske undrar hur det är att samarbeta med oss? Så här säger några av våra kunder.

Jag kan absolut rekommendera Erfator för andra komplexa projekt. De är kompetenta, proffsiga och enkla att samarbeta med. Dessutom har vi en bra och öppen dialog vilket är gynnsamt för båda parter.

Niklas Skerfving,
Senior Project Manager Mall of Scandinavia, Unibail-Rodamco

Vi anlitar Erfator för flera projekt, både mindre projekt såsom renovering av skolor, och större, komplexa projekt. De tar för sig, är snabba på att sätta sig in i våra styrdokument och är duktiga på att leda och organisera arbetet. De lyckas också ta sig fram bland alla kontakter och de kan kommunicera med alla inblandade på ett bra sätt vilket är en stor framgångsfaktor i den här världen. Jag kan absolut rekommendera Erfator till andra, bara vi också får ha dem kvar på Huges egna projekt.

Per Dahlström,
Projektchef, Huge Fastigheter AB

Egentligen är det ingen större skillnad på företagen i den här branschen, de erbjuder ungefär samma tjänster, kompetens, stödfunktioner och så vidare. Det som ändå utmärker Erfator är att de är lyhörda och tillmötesgående för förändringar i uppdraget.

Kim Vestin,
Projektchef Genomförande Mood District, AMF Fastigheter

Erfators medarbetare är lyhörda, sätter sig väl in i beställarens situation och agerar kompetent och som en förlängning av SISAB:s organisation gentemot projektets alla parter och intressenter. Erfators uppdragsansvariga är bra på att samordna ansvarsfördelningen mellan beställare och projektledningsföretaget och på att situationsanpassa denna efter eventuella förändringar, så att projektstyrningen optimeras och ingenting tappas bort under resans gång.

Björn Sundström,
Sisab

Se alla kundreferenser