Projekt­ledning i samverkan

Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium

Förskolan Tisslinge | Nybyggnation förskola

Sommaren 2013 brann den förra förskolan på Gullingeplan 30 i Tensta norr om Stockholm ner. Sedan dess har verksamhet bedrivits i tillfälliga lokaler på Tisslingeplan, men det har alltsedan dess funnits ett behov av en permanent lösning i området. Enligt befolkningsprognoserna kommer dessutom behovet av förskoleplatser att öka i Tensta inom några år. Detta har resulterat i att man har beslutat att bygga en ny förskola på samma plats som den tidigare förskolan.

Illustration: Niras Arkitekter

Illustration: Niras Arkitekter

Den nya förskolan kommer att byggas enligt SISAB - Skolfastigheter i Stockholms koncept ”Framtidens förskola” vilket innebär att skolan byggs enligt en sedan tidigare framarbetad mall, som har en fast planlösning och stomlösning, men där gestaltningen anpassas efter omkringliggande områdes karaktär. Syftet med konceptet är en enklare och snabbare projektprocess med finslipade lösningar där resultatet blir en byggnad av hög kvalitet till en billigare framtagningskostnad.

Förskolan kommer att byggas i två plan, med plats för fem avdelningar och 90 barn. Den inrymmer förutom avdelningarna ett tillagningskök, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Byggnaden kommer att anpassas till omkringliggande område och till platsens förutsättningar. Fasaden kläs med obrännbara fasadskivor av stenkomposit och detaljer i plåt som har en liknande kulör som närliggande byggnader. Taket utförs som sadeltak och avses att förses med solenergilösning. Förskolan certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

Förskolegården har en yta på ca 1 015 m2 och placeringen av förskolebyggnaden på tomten har gjorts på så sätt att man ska kunna erbjuda så stor friyta per barn som möjligt samt att man bevarar en vacker tall på tomten. På gården kommer även komplementbyggnader i form av förråd och barnvagnsförvaring att uppföras. Nya lekredskap, planteringar, odlingslådor och cykelparkeringar kommer att iordningställas.

Erfators uppdrag i projektet innefattar projektledning genom hela projektet, samt projekteringsledning och den nya förskolan beräknas stå klar under 2023.