Projekt­ledning i samverkan

Erfator vinner nytt ramavtal med S:t Erik Markutveckling

april 12, 2022 | Nyheter

Erfator Projektledning stärker sin position som strategisk projektpartner i huvudstadens expansiva stadsutveckling genom ett nytt ramavtal med det Stockholms stads ägda bolaget S:t Erik Markutveckling som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter.

Ramavtalet omfattar tekniska konsulttjänster inom projekt- och uppdragsledning, samt täcker även behov av konsulttjänster inom bl.a. energi, risk, miljö och digital informationshantering. Erfator kommer att bistå S:t Erik Markutveckling med expertstöd och samordning vid exempelvis större detaljplaneprocesser och projekteringar, samt erbjuda strategisk rådgivning vid ombyggnadsprojekt, markanläggningsprojekt och utredningar.

- En av våra främsta drivkrafter på Erfator är skapa förutsättningar för att huvudstadsregionen ska vara Europas bästa plats att leva, växa och verka i säger Magnus Hamerslag, VD på Erfator. Våra projektledare har ofta en nyckelroll i utvecklingen av samhällsnyttiga fastighetsprojekt och stadens blodomlopp i form av grön infrastruktur och transportnät. Med detta nya avtal får vi möjlighet att vara med och påverka hur Stockholm växer i ett ännu tidigare skede, avslutar han.

Ramavtalet med S:t Erik Markutveckling gäller från och med våren 2022 och löper upp till fyra år.

Stadshuset i Stockholm

Bild: Stockholms stad