Projekt­ledning i samverkan

Erfator framtidssäkrar Arlanda flygplats

april 25, 2022 | Nyheter

Med målet att rusta för framtidens resande och göra Stockholm Arlanda Airport till en smidigare och effektivare flygplats sker just nu en till- och ombyggnad av Terminal 5. Peter Julin från Erfator är projektchef för Bravidas installationsentreprenad i ett av de pågående utvecklingsprojekten, BK 11 – en bagagekulvert i två våningsplan som ska inrymma bagagesorteringsanläggningen för nya Pir G.

Uppdraget utförs som ett Bravida Plus-projekt vilket innebär att Bravida ansvarar för utförandet av samtliga installationer, här omfattande kraft, data, styr och regler, ventilation, VS, brandlarm och sprinkler på de två våningsplanen i bagagekulvert BK 11, samt installationsarbeten i den befintliga centralbyggnaden som är en del av Terminal 5. Projektet omfattar även försörjning till en ny terminalyta och marknadsplats som ska byggas ovanpå bagagekulvert BK 11 på plan tre och som kommer att innehålla kommersiella ytor och restauranger.

- Hela projektstyrningen av produktionen har skett i Dalux, vilket har utgjort gränssnittet mellan beställaren Swedavia och Bravidas projektorganisation, berättar Peter Julin. Med denna digitala projektplattform har vi kunnat förenkla och effektivisera såväl processer, administration som kommunikation i projektet, fortsätter han.

Sammanlagt omfattar installationsentreprenaden en yta om ca 7 000 m2 och projektet har påverkats både av två andra samtidigt pågående sidoentreprenader och befintlig flygplatsverksamhet.

- Kommunikation och samarbete med sidoentreprenörerna Sveab och Skanska och den pågående flygverksamheten har utgjort en central del i uppdraget, säger Peter Julin.

Även Marcus Hummerdal, projektledare och beställare på Swedavia instämmer i att samverkan, lösningsfokus och tydlig kommunikation har varit viktiga framgångsfaktorer.

- Vi har haft våra utmaningar i produktionen men vi har tillsammans löst uppgifterna transparent och öppet mot varandra, säger Marcus Hummerdal.

Installationsprojektet genomförs som en utförandeentreprenad och beräknas vara färdigställt i sin helhet till årsskiftet 22/23.

Arlanda

Peter Julin, projektchef