Projekt­ledning i samverkan

Erfator deltar i utvecklingen av Slakthusområdet

maj 25, 2022 | Nyheter

En av våra främsta drivkrafter på Erfator är att skapa förutsättningar för att Stockholm ska vara Europas bästa huvudstad. Vi är därför glada över att ha fått förtroendet att vara med och leda förvandlingen av Slakthusområdet - från industriområde till en ny urban stadsdel med 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser inom kontor, handel och service.

Erfator ansvarar på uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad för den samordnade byggledningen av de stora rivnings- och markentreprenader som ska bereda plats för kommande byggnationer.

Ett foto över slakhusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt och visionen är att det ska bli en självklar mötesplats för mat, kultur och upplevelser, samt en dynamisk del av Söderstaden. Områdets rika historia står i fokus vid framväxten av den nya stadsdelens identitet och gestaltning, samtidigt som kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer bevaras och utvecklas.

Slakthusområdet kommer under de kommande åren att utvecklas successivt i olika etapper och beräknas stå helt klart år 2033.

För mer information om vårt uppdrag i Slakthusområdet, kontakta Daniel Söder 08-695 27 55