Projekt­ledning i samverkan

Säkerhetskultur i fokus

september 16, 2022 | Nyheter

Säkerhetskultur och psykologisk trygghet var temat när Erfator tillsammans med Behaviour Design Group genomförde en workshop under den koncerngemensamma arbetsmiljöveckan.

För att kunna identifiera och förstärka säkra beteenden i vårt dagliga arbete behöver vi förstå mer om det mänskliga beteendet och vad som hjälper oss åstadkomma långsiktiga beteendeförändringar. Dagen kretsade därför kring beteendedesign och evidensbaserade verktyg för att identifiera och driva kulturförändring utifrån Erfators uppdrag som projektledare, samt hur vi skapar mätbara resultat.

- I rollen som projektledare där vi leder övriga teknikkompetenser i byggprojekten har vi goda förutsättningar att genom dessa vetenskapsbaserade angreppsätt kunna skapa en säkrare fysisk och psykosocial arbetsmiljö, samtidigt som vi effektiviserar både projektprocessen och uppnår bättre resultat, säger Cecilia Uhrstedt, senior projektledare på Erfator.

- Det är inte olyckor och tillbud som skapar säkra arbetsplatser, utan det är säkra beteenden, säger Fredrik Rosengren, medgrundare av Behaviour Design Group.

En föreläsning