Projekt­ledning i samverkan

Nytt ställverk säkrar elkraftförsörjningen till Käppalaverket

december 20, 2022 | Nyheter

Erfator har förmånen att leda ett stort antal samhällsnyttiga projekt som skapar förutsättningar för tillväxt och motståndskraft i Stockholm och våra kranskommuner. Ett av dessa projekt är det nya ställverk som uppförs i anslutning till Käppalaverket i syfte att trygga en långsiktig och driftsäker elkraftförsörjning till anläggningen.

Ställverksprojektet är en del av programmet Käppalaverket 3.0 och kommer tillgodose det ökade behovet av elkraft som uppstår med införandet av en ny reningsprocess och utökad kapacitet i avloppsreningsverket. Uppgraderingen och effektiviseringen av reningsprocessen leder till att utsläppen av kväve, fosfor och organiskt material kommer att minska betydligt. Detta bidrar till en bättre havsmiljö i Östersjön där Käppalaverkets renade vatten har sin slutdestination och gör samtidigt att man klarar skärpta utsläppsvillkor.

Ytterligare en positiv effekt av uppgraderingen är att den utökade kapaciteten även möjliggör tillväxt och utveckling i de elva kommuner i de norra och östra delarna av Stockholm som får sitt avloppsvatten renat i Käppalaverket. Totalt betjänas en halv miljon invånare runt om i kommunerna och en bredd av verksamheter som kontor, industrier, skolor och sjukhus.

Bild på bassäng

Bild biologisk reningsbassäng, fotograf Rikkard Häggbom

- Att säkra elkraftförsörjningen till Käppalaverket och skapa förutsättningar för den stora uppgradering och ombyggnation som nu pågår är ett viktigt och spännande uppdrag säger Erfators projektchef Björn Herlin. I vår vardag vill vi att kritisk samhällsinfrastruktur fungerar optimalt, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och det här projektet bidrar till just detta, avslutar han.

Entreprenör i ställverksprojektet är Bravida och driftsättningen planeras till hösten 2023.

Björn Herlin

Björn Herlin, Projektchef