Projekt­ledning i samverkan

Erfator tecknar nytt ramavtal med SISAB

februari 3, 2023 | Nyheter

Erfator har fått ett förnyat förtroende från SISAB Skolfastigheter i Stockholm och tecknat ett nytt ramavtal avseende projekt-, projekteringsledning-, bygglednings- och installationssamordningstjänster i om-, till- och nybyggnadsprojekt.

SISAB förvaltar och utvecklar huvuddelen av Stockholms grundskolor, gymnasieskolor och förskolor och ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. I takt med att Stockholm växer ökar efterfrågan på elevplatser och enligt SISABs prognos finns det ett fortsatt stort behov av att tillskapa nya utbildningsmiljöer för stadens barn och unga under de kommande åren.

Erfator har under föregående ramavtalsperiod varit med och drivit ett stort antal av SISABs skol- och förskoleprojekt runt om Stockholm. Uppdraget har även omfattat att bistå SISAB i vidareutvecklingen av konceptet Framtidens förskola som lanserades 2014 i syfte att korta ledtiderna mellan planering och färdigställande av nya förskolor i Stockholms stad, samt för att kostnadseffektivisera.

Två barn leker i en klätterställning

- Erfator har varit en ramavtalad leverantör av projekttjänster till SISAB sedan 2017 och vi är stolta över att få möjlighet att fortsätta detta samarbete, säger Daniel Söder, affärschef på Erfator. SISAB är en förebild inom trygga och hälsosamma utbildningsmiljöer och på Erfator ser vi fram emot att bidra med vår erfarenhet och kompetens i många nya spännande projekt, avslutar han.

Ramavtalet löper i två år och börjar gälla den 1 april 2023.

en lila ballong

Bilder: SISAB