Projekt­ledning i samverkan

Erfator vinner ramavtal med Tornberget

februari 10, 2023 | Nyheter

Erfator har tilldelats ett ramavtal med Haninges kommuns fastighetsförvaltningsbolag Tornberget avseende byggledning, projekt- och projekteringsledning, installationssamordning och besiktning. Avtalet omfattar Tornbergets befintliga fastighetsbestånd, såsom gruppboenden, äldreboenden, skolor, förskolor, idrotts- och kulturfastigheter, samt projektering av nya objekt.

Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholms län och beräknas passera 100 000 invånare under år 2024. En ny regional stadskärna är under utveckling, man bygger en ny företagspark och bostäder skapas inom flertalet stora stadsdelsutvecklingsprojekt.

Erfator har en lång erfarenhet inom utveckling av samhällsfastigheter och som en strategisk och operativ projektpartner åt kommunala beställare. Det nya ramavtalet ger möjlighet att ytterligare stärka denna position och vid sidan av Tornberget kan även Haninge kommun, Nynäshamns kommun och Haninge Bostäder ansluta sig till och tillämpa avtalet.

Ramavtalet löper i ett år med möjlighet till förlängning i totalt fyra år.

Tornberget

Haninge stadskärna, foto David Bicho