Projekt­ledning i samverkan

ERFATOR INLEDER ETT SAMARBETE MED HUDDINGE SAMHÄLLS­FASTIGHETER

maj 8, 2020 | Nyheter

Huddinge är en av Stockholms snabbast växande kommuner och Erfator har tillsammans med två andra bolag fått uppdraget att vara med och utveckla kommunens befintliga och kommande bestånd av skolor och förskolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar. Ramavtalet avser projekterings-, projekt- och byggledningstjänster, samt installationssamordning och kontrollansvar.

Erfator har sin kärnverksamhet inom samhällsfastigheter och har sedan flera år tillbaka ett tydligt fokus på framförallt utveckling av skolor och förskolor i Stockholms län. Dessa kompetenser tar Erfator nu med sig in i samarbetet med Huddinge Samhällsfastigheter med målsättningen att bidra till att skapa bra förutsättningar för den samhällsservice som Huddinge kommun erbjuder sina invånare. En service som i sin tur utgör grundbulten för att kommunen ska kunna fortsätta att vara motorn i den starka tillväxt som just nu sker i södra Stockholm.

Med den successiva övergången till en fossilfri bilflotta kommer Erfator kunna minska sitt klimatavtryck avsevärt, samtidigt som man säkerställer full mobilitet och tillgänglighet i projekten.

Bild: Huddingehallen, Huddinge kommun

En  tegelfärgad byggnad med en blå skylt.