Projekt­ledning i samverkan

Från ödeläggande brand till spirande blommor – Erfator projektleder Förskolan Kaprifol

feb 15, 2021 | Nyheter

Det nya året har börjat på bästa sätt för barnen i Hässelby som till terminsstarten i januari 2021 har kunnat inviga en nybyggd förskola, där de själva har varit med att ta fram och skapa byggnadens kreativa uttryck. Den nya förskolan Kaprifol består av åtta avdelningar och ersätter den tidigare förskolan Bikupan som efter en anlagd brand under pingsthelgen 2015 brann ned till grunden.

Byggnaden är framtagen enligt SISAB, det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholms koncept ”Framtidens förskola”, en generell byggnad som utvecklats efter verksamheternas behov och är byggd enligt bolagets projekteringsanvisningar. Verksamhetens specifika behov får sedan styra de invändiga detaljerna, medan de lokala förutsättningarna tillsammans med den omgivande bebyggelsen och stadsdelarnas önskemål avgör gestaltning och förskolans utvändiga utformning. Genom erfarenhetsåterföring drar man även nytta av värdefulla lärdomar från föregående projekt och man kortar samtidigt ned tiden från start till mål utan att tumma på kvalitets- och miljökrav.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg

Erfator har en lång erfarenhet av att utveckla attraktiva utbildningslokaler och i detta projekt har man bistått SISAB med specialistkompetens i projektering-, projekt- och byggledning. Projekteringen påbörjades 2018 och byggproduktionen som utfördes som en generalentreprenad gick av stapeln i mars 2019.

- Förskolan Kaprifol har varit ett roligt och varierande projekt där vi på Erfator har dragit nytta av vår breda kompetens inom förskole- och skolbyggnationer. Det känns även extra bra att vi genom en noggrann tids-, ekonomi- och kvalitetsstyrning har kunnat hålla budget och leverera enligt uppsatta mål, trots att vi fick byta ut den första entreprenören och genomföra en ny upphandling, säger projektledare Daniel Söder.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg

Det första man möts av när man besöker den nya förskolan är en vertikal indelning längs med byggnadens långsida, vilket skapar ett visuellt intryck av flera småhusenheter och smälter in i den intilliggande bebyggelsen. Fasaden är klädd i en fibercementskiva som är kapad i längder och monterad som fjällpanel, med skiftande nyanser i varmgrått och solgula accenter vid entréer och trapphus. Men det som verkligen sticker ut och ger förskolan sin unika karaktär är de insekter, blommor och figurer som har projicerats på trapphusen. Den sirliga och lekfulla utsmyckningen har sin bakgrund i ett plansamråd där barnen gjordes delaktiga och fick uppdraget att gestalta pappmodeller av den kommande förskolan. Barnens figurer från pappmodellerna trycktes sedan i plåten på utrymningstrapphusen.

Förskolegården innehåller även ett konstverk av Erik Holmér, bestående av tryckt glas som är placerade i sektioner av stängslet som delar av förskolegården. Vid arbetet med konstverket fann konstnären inspiration av barnens modeller från plansamrådet och gav det nya uttryck i glas.

Förskolan kaprifol i grå och gul färg
Förskolan kaprifol i grå och gul färg

Byggnaden omfattar drygt 1 500 kvadratmeter fördelat på två plan och tillhörande komplementbyggnader. Konstruktionen består av platta på mark, stålpelarkonstruktion med HD/F-bjälklag och man har installerat bergvärme och frikyla. Ett komplett storkök möjliggör matlagning på plats och personalutrymmena är moderna och väl anpassade efter verksamhetens behov. Den nya förskolegården uppgår till 3 800 kvadratmeter och utemiljön är nu både större och mer variationsrik än tidigare, med samma närhet till grönområden och skog. Både de yngre och äldre barnen får nu också lekmiljöer speciellt utformade för att möta deras behov och utmaningsnivå.

Förskolan har certifierats enligt Miljöbyggnad silver och Kaprifolens vision; ”tillsammans lär vi för livet och skapar glada minnen!” kommer att leva i många år framöver, i en skolmiljö som visar omsorg om både människa och natur.