Projekt­ledning i samverkan

Nyproduktionen av Rödabergsskolan har börjat

okt 25, 2019 | Nyheter

Rödabergsskolan i Vasastan ska under de kommande tre åren genomgå en förvandling och bli en 3-parallellig F-6-skola och en 5-parallelig 7-9-skola med plats för 1 040 elever. Det första spadtaget för nyproduktionen togs i början av oktober och Pola Aziz, projektledare på Erfator, samt Iman Abdulhameed och Desirée Cano Norberg, projektingenjör och KMA på Skanska är några av de som är med och driver projektet.

Inför byggstarten har Erfator har även projektlett uppställningen av den ”svävande” skolbyggnad som fungerar som evakuering för verksamheten och 300 av skolans nuvarande elever. Initialt skulle byggnaden ställas upp på en yta nedanför Rödabergsskolan, men på grund av hinder i form av kabelstråk och gasledningar placerades den istället på en stålkonstruktion som förankrades i berget på den norra delen av fastigheten. En spännande lösning som inte bara är visuellt uppseendeväckande, utan även har inneburit stora anläggnings- och säkerhetsutmaningar under själva projektgenomförandet.

Tre personer med reflexvästar och vita hjälmar ler mot kameran.

Rödabergsskolan är ett bra exempel på hur man med en innovativ planering kan skapa förutsättningar och möta det ökade behovet av elevplatser i en stadsdel, trots en mycket begränsad arbetsyta. När skolan står färdig kommer den även ha en ny fullstor idrottshall, något som saknas inom Norrmalms stadsdelsområde idag.

- Det är jättespännande att vi nu äntligen är igång med sprängnings- och grundläggningsarbetena för nyproduktionen, säger Pola Aziz. När skolan invigs till höstterminen 2022 kommer den med all säkerhet att vara efterlängtad, både av nuvarande små Vasastadsbor som av alla de barn som kommer att flytta till området i och med framväxten av den intilliggande Hagastaden, avslutar han.

Tre personer står på en byggarbetsplats.