Projekt­ledning i samverkan

Erfator tecknar ramavtal med Uppsala kommun Skolfastigheter

juni 3, 2021 | Nyheter

Erfator har i samarbete med branschkollegan Norconsult tecknat ett ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för Uppsala kommun Skolfastigheter. Avtalet omfattar projekterings-, projekt- och byggledning, samt byggarbetsmiljö-, installations- och marksamordning inom befintligt bestånd och kommande nybyggnationer.

Skolfastigheter äger och förvaltar merparten av Uppsala kommuns lokaler med verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola. I fastigheterna ryms även skolbibliotek och fritidsklubbar. Uppsala växer kraftigt och enligt Skolfastigheters prognoser behöver man tillskapa cirka 670 förskoleplatser, 560 grundskoleplatser och 400 gymnasieplatser inom de närmsta åren.

Erfator har en lång erfarenhet av planering, utformning och utveckling framtidens läromiljöer i Stockholms stad och kranskommuner som Vallentuna, Danderyd och Huddinge.

- Vi ser nu fram emot att ytterligare bredda vår närvaro inom området skolbyggnad och att etablera ett nära samarbete med Skolfastigheter i Uppsala, säger Stefan Andersson affärsområdeschef på Erfator.

Bild: Sverkerskolan, Uppsala kommun Skolfastigheter

Sverkerskolan i Uppsala kommun