Projekt­ledning i samverkan

Erfator tecknar ramavtal för parkinvesteringar i Stockholm

juni 10, 2021 | Nyheter

Finns det något finare än sommar Stockholm och att kunna njuta av stadens gröna rum och stråk? På Erfator är vi stolta över att ha tecknat ett nytt ramavtal avseende byggledning av anläggningsentreprenader och parkinvesteringar för åtta av Stockholms stadsdelsnämnder.

Beställare och upphandlande myndigheter är Skarpnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen, Hägersten-Älvsjö, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Bromma stadsdelsnämnd. Exempel på bygg- och anläggningsprojekt som omfattas av ramavtalet är upprustning och anläggning av lekplatser och parkstråk, bryggor, gräsytor, gång- och cykelvägar, samt tillgänglighetsanpassning av parker.

För att vara en storstad har Stockholm en unik närhet till större sammanhängande naturområden, parker och grönområden. Dessa gröna värden bidrar i sin tur till välbefinnande, avkoppling och skapar mötesplatser för folkliv och motion. Om något har det senaste årets händelser gjort oss mer medvetna om grönstrukturens betydelse och nu får Erfator möjlighet att hjälpa till att skapa ännu bättre förutsättningar för stadens människor, växt- och djurliv.

Bild: Långbroparken, Stockholms stad

Långbroparken, Stockholms stad