Projekt­ledning i samverkan

Ökad biologisk mångfald i Åkeshovs arboretum

september 16, 2021 | Nyheter

Erfator har på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning ansvarat för projekterings- projekt- och byggledning vid upprustningen av parken Åkeshovs arboretum i Bromma. Nu har parken nyinvigts och med en ökad artrikedom och hela 40 nyplanterade träd står den redo att klä sig i höstskrud och ta emot nyfikna besökare som vill lära sig mer om arboretets historia och alla träd. Utöver att stärka den biologiska mångfalden har man i projektet även satsat på att bygga en väderskyddad samlingsplats som grundskoleeleverna i området kan använda som uteklassrum. Parken utgör nu också en vacker och naturlig ingång till Judarskogens naturreservat.

Åkeshovs arboretum anlades 1998 men har under åren förfallit och nära glömts bort. Den stora upprustningen gör det nu mer inbjudande och tillgängligt att uppleva parkens gröna kvaliteter och stora artrikedom. Vid entrén välkomnas besökarna genom en portik med en informationsskylt där man kan läsa om arboretet, dess historia och parkens alla träd. Ett nytt tillgänglighetsanpassat slingrande gångstråk leder sedan besökarna vidare genom parken på en tour där de får bekanta sig med såväl exotiska som inhemska träd. Mitt i arboretet hittar man en samlingsplats med en stor pergola och ett långbord som kan nyttjas som uteklassrum.

Den biologiska mångfalden i parken rymmer totalt 64 olika trädarter, en mängd av olika örter, buskar och lökväxter, samt så kallade faunadepåer bestående av stockar och död ved. Med en rik variation av pollinerande insekter och fågelliv har parken fått en stabilare och mer motståndskraftig natur och en bredd av arter gör den även mindre utsatt för sjukdomar. Den blandade vegetationen kommer även att bjuda på färgstarka och stora årstidsväxlingar.

40 nyplanterade träd