Projekt­ledning i samverkan

Erfator bistår Gröna Skolfastigheter i nytt förskoleprojekt

december 21, 2021 | Nyheter

Erfator har inlett ett samarbete med Gröna Skolfastigheter, ett samhällsbyggarföretag inriktat på förvaltning av skolfastigheter och projektutveckling av skolor för egen förvaltning.

Gröna Skolfastigheter har nyligen vunnit en markanvisningstävling för att bygga en ny förskola i Tallbohov i Järfälla kommun. Inför framtagandet av det vinnande förslaget tog man hjälp av Erfator som rådgivare och nu breddas samarbetet till att även omfatta projektstöd under själva genomförandefasen.

- Både Erfator och Gröna Skolfastigheter har en tydlig ambition om att skapa hållbara skolbyggnader och utbildningsmiljöer. Vi ser därför många intressanta synergier med en utökad samverkan, kommenterar Daniel Söder, projektledare på Erfator.

Gröna Skolfastigheters tävlingsförslag inkluderar en tvåvåningsbyggnad med en särpräglad gestaltning framtagen av Tyréns som är arkitekt i projektet. Fasaden på entréplan kläs i stående träpanel, vilken utgör en kolsänka och lagrar koldioxid under hela sin livslängd. Fasaden på plan två har bandfalsad grön plåt som knyter an till den äldre intilliggande bebyggelsen i området. Förskolegården är rik på grönområden och naturmarken kompletteras även med olika naturliga material som främjar motorisk utveckling och kreativitet.

Byggproduktionen kommer att påbörjas under 2022.

Illustrationer: Tyréns Sverige AB