Projekt­ledning i samverkan

Nytt ramavtal med Micasa Fastigheter

december 23, 2021 | Nyheter

Stockholms befolkning växer och vi lever allt längre. Att erbjuda bostäder som är anpassade för äldre är därför en viktig fråga för stadens socialt hållbara utveckling. Erfator, Norconsult och Wahlros har tillsammans vunnit ett ramavtal med Micasa Fastigheter som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Ramavtalet omfattar projektstöd inom disciplinerna projekterings-, projekt- och byggledning, installationssamordning och kontrollansvar enligt PBL, samt arbetsmiljösamordning. Uppdragen avser nybyggnationer, renoveringar, samt om- och tillbyggnationer inom Micasa Fastigheters bestånd. Där ingår servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-boenden och bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

Med det nya avtalet stärker Erfator sin position som en ledande aktör inom projektutveckling av samhällsnyttiga fastigheter. Det strategiska samarbetet med Norconsult och Wahlros gör samtidigt att bolagen kan samla sin kompetens för att ta sig an utmaningen att skapa byggnader som är hållbara, flexibla och tekniskt anpassningsbara för framtidens vårdverksamhet.

Läs mer om Micasa Fastigheter https://www.micasa.se/

Micasa fastigheter